Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie

O instytucji

Czcionka:

Słów kilka o nas

 

Środowiskowy  Dom Samopomocy – „ Zielony Parasol” w Augustowie, zlokalizowany przy ulicy Tytoniowej 12, działa od 01 grudnia 2003 roku. Jest samodzielną jednostką organizacyjną. Obecnie dom obejmuje wsparciem terapeutycznym 35 uczestników. Spotykają się w nim ludzie o różnej kondycji psychofizycznej. Nasz dom jest ośrodkiem wsparcia dla osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osób z upośledzeniem umysłowym. Zapewniamy wsparcie psychologiczne oraz kompleksową terapię i rehabilitację dla osób dorosłych, starszych oraz samotnych potrzebujących pomocy. W naszym ośrodku oprócz profesjonalnych metod i sposobów wspierania uczestników, przede wszystkim powstają i trwają zwykłe i niezwykłe międzyludzkie przyjaźnie, znajomości i koleżeństwa – mające niekiedy długą i fascynującą historię. Wzajemnemu wspieraniu się, byciu ze sobą, odnajdywaniu i rozwijaniu własnych zdolności przyświeca myśl o włączaniu wszystkich, bez względu na ich aktualny stan psychofizyczny, do działań opartych na zasadach równych praw i partnerstwa.

Kadrę merytoryczną stanowią ludzie kreatywni, ogarnięci pasją tworzenia, posiadający zarówno teoretyczne przygotowanie zawodowe (terapeuci, psycholog, pielęgniarka, doradca zawodowy), jak też wieloletnią praktykę w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Środowiskowy Dom Samopomocy od poniedziałku do piątku, nie zależnie od pory roku i pogody, w godzinach od 700 do 1500 wsparcie, opiekę, ciekawe zajęcia i towarzystwo. Kadra Ś.D.S. zapewnia realizację określonego programu terapeutycznego, którego nadrzędnym celem jest aktywizacja i integracja ze środowiskiem. 

Dla każdego uczestnika opracowany jest indywidualny plan wspierająco-aktywizujący. W naszym domu prowadzone są takie formy zajęć jak:

 • Poradnictwo psychologiczne:

Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne prowadzone w różnych sytuacjach kryzysowych, pomoc uczestnikom w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nich bieżących problemów.

 • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów:

Wdrażanie się do umiejętności budowania obrazu własnej wartości i systemu wsparcia (kształtują motywację do aktywnego słuchania, rozwijają podstawowe umiejętności werbalne, niewerbalne i pisane, uczą się rozwiązywania problemów, m. in. poprzez odgrywanie ról w scenkach sytuacyjnych.

 • Trening kulinarny:

W ramach treningu przygotowywany jest gorący posiłek dla wszystkich uczestników domu. Zajęcia te uczą uczą samodzielności i gospodarności, poprzez czynny udział uczestnicy zaznajamiają się ze sposobami przygotowywania różnorodnych potraw z zachowaniem higieny i estetyki wykonania. Kształcą nawyki umiejętnego planowania listy zakupów, zdrowego odżywiania się, poznają sposoby korzystania z przepisów kulinarnych. Uczestnicy zajęć sprawują pieczę nad wszystkimi imprezami okolicznościowymi, przygotowując i dbając o zaplecze kulinarne podczas ich trwania.

 • Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi (trening budżetowy):

Uczestnicy wdrażają się do racjonalnego gospodarowania własnymi środkami finansowymi, wyrabiają nawyki oszczędzania i samodzielnego pamiętania o systematycznym dokonywaniu opłat stałych, rat kredytów, spłacania zadłużeń, poszerzają wiedzę na temat instytucji finansowych oraz ich ofert, kształtują umiejętność dokonywania zakupów.

 • Trening umiejętności praktycznych – samoobsługa:

Uczestnicy doskonalą lub nabywają umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym m. in. Czynności porządkowych, prania ręcznego, obsługi żelazka, pralki automatycznej, odkurzacza. Doskonalą umiejętności samodzielnego ubierania się, zapinania guzików, zamka błyskawicznego czy wiązania sznurowadeł. 

 • Trening nauki higieny osobistej:

Uczestnicy wyrabiają w sobie poczucie potrzeby systematycznego dbania o higienę całego ciała, jamy ustnej, czystość dłoni i paznokci.

 • Trening dbałości o wygląd zewnętrzny:

Uczestnicy pogłębiają umiejętności doboru stroju względem rozmiaru własnej sylwetki, dbania o wygląd włosów, o zdrową skórę głowy i całego ciała, o dłonie i estetyczny wygląd paznokci.

 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego:

Uczestnicy kształtują zachowania i wypracowują nawyki służące rozwijaniu umiejętności prawidłowego, samodzielnego i racjonalnego spędzania czasu wolnego, poznają sposoby odpoczynku i relaksacji.

 • Trening umiejętności praktycznych z zajęć technicznych:

Uczestnicy zdobywają lub doskonalą podstawowe umiejętności zajęć praktycznych z zakresu bieżących napraw i drobnych remontów w placówce oraz na posesji.

 • Zajęcia techniczne:

Uczestnicy zdobywają lub doskonalą podstawowe umiejętności techniczne, wykonywania wytworów z drewna, szkła, papieru, ozdabiania różnorodną techniką, posługiwania się podstawowymi narzędziami i urządzeniami technicznymi.

 • Zajęcia edukacyjne:

Uczestnicy wdrażają się do umiejętności pisania, czytania i liczenia, rozwoju motoryki ręki oraz orientacji przestrzennej i czasowej, posługiwania się językiem polskim
w sposób komunikatywny, doskonalenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów, poszerzania wiadomości na temat otaczającego nas świata zwierząt, przyrody oraz orientacji w schemacie własnego ciała.

 • Zajęcia krawiecko dekoracyjne:

Uczestnicy doskonalą umiejętności szycia ręcznego i maszynowego oraz wykonywania wytworów dekoracyjnych i świątecznych, przyozdabiania wytworów, wykonywania biżuterii z wełny i filcu, poznają technikę plastyczną – papieroplastykę.

 • Zajęcia komputerowe:

Uczestnicy nabywają umiejętności posługiwania się komputerem i urządzeniami opartymi na technice komputerowej, a także biurowymi jak skaner, drukarka, xero.

 • Zajęcia kulturalno – muzyczne:

Uczestnicy rozwijają zainteresowania muzyczne, doskonalą umiejętności sceniczne wyrażania siebie poprzez ruch i muzykę, rozwijają poprawności rytmiczne i dykcyjne wygłaszanych tekstów.

 • Zajęcia ruchowo – rekreacyjne:

Uczestnicy wdrażają się do ćwiczeń wolnych, a także z wykorzystaniem przyrządów gimnastycznych, poprawiających ogólną kondycję fizyczną, poznają sposoby relaksacji i rozładowywania napięć psycho-ruchowych. Podczas zajęć przygotowują się do zawodów i rozgrywek sportowych.

 • Praca socjalna:

Realizacja zadań z zakresu pracy socjalnej, wykonywana jest przez zespół wspierająco-aktywizujący.

 • Współpraca z rodziną:

Realizacja zadań z zakresu współpracy z rodziną, wykonywana jest przez zespół wspierająco-aktywizujący.

Cele działalności Ś.D.S.

 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych, poprzez organizowanie działań zmierzających do ich pełnego uczestnictwa
  w życiu kulturalnym i społecznym.
 2. Szeroko pojęta integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, rozumiana jako propagowanie idei aktywnego angażowania osób niepełnosprawnych
  w pracę zawodową oraz rozwijanie ich talentów i umiejętności.
 3. Likwidowanie barier psychologicznych w lokalnej społeczności dotyczących, stereotypowego myślenia o niepełnosprawności intelektualnej i zaburzeniach psychicznych.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny