Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Słów kilka o nas

 

Środowiskowy  Dom Samopomocy – „ Zielony Parasol” w Augustowie, zlokalizowany przy ulicy Tytoniowej 12, działa od 01 grudnia 2003 roku. Jest samodzielną jednostką organizacyjną. Obecnie dom obejmuje wsparciem terapeutycznym 35 uczestników. Spotykają się w nim ludzie o różnej kondycji psychofizycznej. Nasz dom jest ośrodkiem wsparcia dla osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osób z upośledzeniem umysłowym. Zapewniamy wsparcie psychologiczne oraz kompleksową terapię i rehabilitację dla osób dorosłych, starszych oraz samotnych potrzebujących pomocy. W naszym ośrodku oprócz profesjonalnych metod i sposobów wspierania uczestników, przede wszystkim powstają i trwają zwykłe i niezwykłe międzyludzkie przyjaźnie, znajomości i koleżeństwa – mające niekiedy długą i fascynującą historię. Wzajemnemu wspieraniu się, byciu ze sobą, odnajdywaniu i rozwijaniu własnych zdolności przyświeca myśl o włączaniu wszystkich, bez względu na ich aktualny stan psychofizyczny, do działań opartych na zasadach równych praw i partnerstwa.

Kadrę merytoryczną stanowią ludzie kreatywni, ogarnięci pasją tworzenia, posiadający zarówno teoretyczne przygotowanie zawodowe (terapeuci, psycholog, pielęgniarka, doradca zawodowy), jak też wieloletnią praktykę w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Środowiskowy Dom Samopomocy od poniedziałku do piątku, nie zależnie od pory roku i pogody, w godzinach od 700 do 1500 wsparcie, opiekę, ciekawe zajęcia i towarzystwo. Kadra ŚDS zapewnia realizację określonego programu terapeutycznego, którego nadrzędnym celem jest aktywizacja i integracja ze środowiskiem. 

Dla każdego uczestnika opracowany jest indywidualny plan wspierająco-aktywizujący. W naszym domu prowadzone są takie formy zajęć jak:

 • Indywidualne i Grupowe Poradnictwo psychologiczne:

Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne prowadzone w różnych sytuacjach kryzysowych, pomoc uczestnikom w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nich bieżących problemów.

 • Trening umiejętności komunikacyjnych:

   Doskonalenie wyrażania potrzeb i emocji, rozwijanie umiejętności zadawania pytań, doskonalenie umiejętności przyjmowania i udzielania informacji      zwrotnych,  z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,

 • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów:

Wdrażanie się do umiejętności budowania obrazu własnej wartości i systemu wsparcia (kształtują motywację do aktywnego słuchania, rozwijają podstawowe umiejętności werbalne, niewerbalne i pisane, uczą się rozwiązywania problemów, m. in. poprzez odgrywanie ról w scenkach sytuacyjnych.

 • Trening kulinarny:

W ramach treningu przygotowywany jest gorący posiłek dla wszystkich uczestników domu. Zajęcia te uczą uczą samodzielności i gospodarności, poprzez czynny udział uczestnicy zaznajamiają się ze sposobami przygotowywania różnorodnych potraw z zachowaniem higieny i estetyki wykonania. Kształcą nawyki umiejętnego planowania listy zakupów, zdrowego odżywiania się, poznają sposoby korzystania z przepisów kulinarnych. Uczestnicy zajęć sprawują pieczę nad wszystkimi imprezami okolicznościowymi, przygotowując i dbając o zaplecze kulinarne podczas ich trwania.

 • Trening umiejętności gospodarowania własnymi środkami finansowymi:

Uczestnicy wdrażają się do racjonalnego gospodarowania własnymi środkami finansowymi, wyrabiają nawyki oszczędzania i samodzielnego pamiętania o systematycznym dokonywaniu opłat stałych, rat kredytów, spłacania zadłużeń, poszerzają wiedzę na temat instytucji finansowych oraz ich ofert, kształtują umiejętność dokonywania zakupów.

 • Trening umiejętności praktycznych: samoobsługa:

Uczestnicy doskonalą lub nabywają umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym m. in. Czynności porządkowych, prania ręcznego, obsługi żelazka, pralki automatycznej, odkurzacza. Doskonalą umiejętności samodzielnego ubierania się, zapinania guzików, zamka błyskawicznego czy wiązania sznurowadeł. 

 • Trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny:

Uczestnicy wyrabiają w sobie poczucie potrzeby systematycznego dbania o higienę całego ciała, jamy ustnej, czystość dłoni i paznokci, pogłębiają umiejętności doboru stroju względem rozmiaru własnej sylwetki, uczą się wykonywania makijażu, doskonalą umiejętność dbania o czystość i schludność odzieży, wyrabiają nawyk dbania o zdrowie własne i innych.

 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego: zajęcia kulturalno-muzyczne:

Uczestnicy kształtują zachowania i wypracowują nawyki służące rozwijaniu umiejętności prawidłowego, samodzielnego i racjonalnego spędzania czasu wolnego, poznają sposoby odpoczynku i relaksacji. Uczestnicy rozwijają zainteresowania muzyczne, doskonalą umiejętności sceniczne wyrażania siebie poprzez ruch i muzykę, rozwijają poprawności rytmiczne i dykcyjne wygłaszanych tekstów.

 • Trening umiejętnoci praktycznych: rękodzieło:

Uczestnicy zdobywają, doskonalą i kształtują podstawową wiedze z zakresu różnych technik plastycznych i technicznych oraz wyrabiają umiejętność manualne z drewna, szkła, papieru oraz sznurka. 

 • Zajęcia edukacyjne:

Uczestnicy wdrażają się do umiejętności pisania, czytania i liczenia, rozwoju motoryki ręki oraz orientacji przestrzennej i czasowej, posługiwania się językiem polskim
w sposób komunikatywny, doskonalenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów, poszerzania wiadomości na temat otaczającego nas świata zwierząt, przyrody oraz orientacji w schemacie własnego ciała.

 • Trening umiejętności praktycznych: krawiecko-dekoracyjne:

Uczestnicy doskonalą umiejętności szycia ręcznego i maszynowego oraz wykonywania wytworów dekoracyjnych i świątecznych, przyozdabiania wytworów, wykonywania biżuterii z wełny i filcu, poznają technikę plastyczną – papieroplastykę.

 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego: zajęcia komputerowe:

Uczestnicy nabywają umiejętności posługiwania się komputerem i urządzeniami opartymi na technice komputerowej, a także biurowymi jak skaner, drukarka, xero.

 • Terapia ruchowa: zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja:

Uczestnicy wdrażają się do ćwiczeń wolnych, a także z wykorzystaniem przyrządów gimnastycznych, poprawiających ogólną kondycję fizyczną, poznają sposoby relaksacji i rozładowywania napięć psycho-ruchowych. Podczas zajęć przygotowują się do zawodów i rozgrywek sportowych.

 • Praca socjalna:

Realizacja zadań z zakresu pracy socjalnej, wykonywana jest przez zespół wspierająco-aktywizujący.

 • Współpraca z rodziną:

Realizacja zadań z zakresu współpracy z rodziną, wykonywana jest przez zespół wspierająco-aktywizujący.

Cele działalności Ś.D.S.

 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych, poprzez organizowanie działań zmierzających do ich pełnego uczestnictwa
  w życiu kulturalnym i społecznym.
 2. Szeroko pojęta integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, rozumiana jako propagowanie idei aktywnego angażowania osób niepełnosprawnych
  w pracę zawodową oraz rozwijanie ich talentów i umiejętności.
 3. Likwidowanie barier psychologicznych w lokalnej społeczności dotyczących, stereotypowego myślenia o niepełnosprawności intelektualnej i zaburzeniach psychicznych.

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Imieniny